Vad är polyuretan och varför används det i produkter?

Polyuretan, PUR, är en samlingsbeteckning för ett stort antal material med olika egenskaper. Gemensamt för dem är att de alla innehåller en karbamatgrupp (-NH COO-). Polyuretanmolekyler kan innehålla ett stort antal andra kemiska grupper, såsom estrar, etrar, karbamider, biureter, allofanatgrupper och dubbelbindningar. Genom att blanda pigment, fyllmedel, fibrer, olika tillsatser och andra polymerer kan egenskaperna ändras nästan obegränsat. Ingen annan materialgrupp erbjuder designers en så stor möjlighet som polyuretan (PUR).
Polyuretan kan vara mjuk eller hård, solid eller bikakeformad, hög dämpning eller låg dämpning, spröd eller seg, med hög eller låg vattenabsorption.

Polyuretan är ett fördelaktigt material och finns i olika former

Polyuretan kan användas som gummi, termoplaster, termoelastiska plaster, härdplaster, porösa plaster, fibrer, folier, raketbränsle och som lim för färger, lacker och lim. Beroende på strukturen kan polyuretan bearbetas på olika sätt. De kan användas för reaktiv gjutning, formsprutning, extrudering, pressning och skumning med en mängd olika metoder med högtrycks- eller lågtrycksmaskiner.

Stansning av material

Polyuretan har generellt mycket god slitstyrka, hög elasticitet, kemikalie- och oljebeständighet, låg- och högtemperaturbeständighet, väderbeständighet, vind- och ultraviolett strålning, icke-statisk, god isolerings- och ljudabsorptionsförmåga.

Polyuretanelastomer har egenskaper som i många fall motsvarar och överträffar gummi. Polyuretan är också mycket lämplig för injektering av känsliga elektroniska apparater i utsatta miljöer.

Polyeterbaserad polyuretan är hydrolytiskt stabil, vilket innebär att den inte bryts ned av vatten, vilket gör polyuretan till en vanlig detalj i undervattensmiljöer. Med hjälp av olika tillsatser kan materialet även vara brandsäkert.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *