Ta hjälp med översättning och korrekturläsning

Att skriva vetenskapliga artiklar eller andra akademiska artiklar är inte alltid det lättaste. Särskilt om du vet att du brukar göra många slarviga misstag och du har problem med att översätta texten till ett annat språk, som från svenska till engelska. I akademiskt skrivande ska det vara facklitteratur, det vill säga att texten ska vara sann, korrekt och faktaorienterad. Eftersom akademiska texter är objektiva bör personliga eller allmänna åsikter inte förekomma, så personliga pronomen som ”jag”, ”vi” och ”man” bör undvikas så mycket som möjligt.

Gullvi Nilsson Översättningar tillhandahåller tjänster relaterade till vetenskapliga och akademiska texter, inklusive översättning, språkgranskning och korrekturläsning.

Översättning: Att översätta vetenskaplig text till engelska innebär att du översätter hela texten. Gullvi Nilsson Översättningar har lång erfarenhet av att översätta vetenskapliga texter till engelska och har hjälpt många av sina kunders manuskript att accepteras av internationella vetenskapliga tidskrifter.

Korrekturläsning: Gullvi Nilsson Översättningar tillhandahåller korrekturtjänster för svenska och engelska texter, främst för tidningar. Detta inkluderar A-avhandling, B-avhandling, C-avhandling, D-avhandling, licensavhandling och doktorsavhandling. Korrekturläsning syftar till att eliminera grammatiska fel i texten.

Språkgranskning: Språkgranskning är en annan tjänst som tillhandahålls av Gullvi Nilsson Översättningar. Tjänsten syftar till att genomföra språkgranskningar av olika akademiska texter skrivna på engelska och svenska. De har lång erfarenhet av denna position och har granskat hundratals vetenskapliga artiklar genom åren, inklusive licenspapper och doktorsavhandlingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *