Vad är en energideklaration av en fastighet?

När du funderar på att köpa eller sälja en fastighet kan du stöta på begreppet ”energideklaration” I korthet är en energideklaration ett dokument som innehåller information om en fastighets energieffektivitet. Deklarationen måste utarbetas av en kvalificerad person och göras tillgänglig för potentiella köpare på begäran.

Hur en energideklaration fungerar

En energideklaration ger potentiella köpare information om en fastighets energieffektivitet. Deklarationen måste utarbetas av en kvalificerad person och göras tillgänglig för potentiella köpare på begäran. Syftet med deklarationen är att hjälpa köparna att förstå fastighetens energiprestanda så att de kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida de ska köpa den eller inte.

Deklarationen innehåller tre viktiga delar av informationen

1) Fastighetens nuvarande energiklassning

2) Fastighetens beräknade årliga energikostnader

3) Förslag på hur fastighetens energieffektivitet kan förbättras

Fastighetens nuvarande energiklassning baseras på dess energianvändning under de senaste 12 månaderna. Betyget sträcker sig från A (mycket effektiv) till G (ineffektiv). Fastighetens uppskattade årliga energikostnader baseras på fastighetens nuvarande energianvändning och priserna på el, gas och olja. Kostnaderna uttrycks i kronor per år.

Förslag på hur fastighetens energieffektivitet kan förbättras baseras på fastighetens nuvarande energianvändning och eventuella förbättringar som kan göras. Dessa förslag kan omfatta saker som att installera dubbelglasfönster, isolera vinden eller uppgradera till ett effektivare värmesystem.

Köparna kan använda denna information för att avgöra om de är villiga att köpa en fastighet med höga energikostnader eller om de föredrar att investera i förbättringar för att öka dess effektivitet.

En energideklaration ger potentiella köpare information om en bostads effektivitet så att de kan fatta ett välgrundat beslut vid köpet. Om du är på jakt efter en ny bostad, se till att be säljaren om en energideklaration och resultat från OVK besiktning så att du har all nödvändig information för att kunna fatta ett välgrundat beslut.