Utrustning i laboratoriet

I ett laboratorium krävs det avancerad laboratorieutrustning för att lyckas med arbetet. Det finns många olika hjälpmedel och maskiner som förekommer i laboratorium och i denna artikel kommer vi att förklara och namnge några av de vanligaste.

Introduktion till bioteknik

Bioteknik är en mycket viktig del av mänskligheten då den står för medicinerna som vi har idag. Innan antibiotikan uppfanns var medellivslängden hos människan mycket lägre än vad den är idag. I takt med att vi använder antibiotika för allt fler syften blir bakterier allt mer resistenta och därför krävs det ständigt nya varianter av antibiotika för att behålla effektiviteten.

I framtiden kommer bioteknisk forskning vara en en central del av mänsklighetens överlevnad då nya bakterier, virus och sjukdomar ständigt dyker upp i vår värld. Vi har under det senaste året sett otroliga framsteg under pandemin där vaccin snabbt har tagits fram som minskat dödligheten och gjort vardagen lättare för alla.

Autoklav

En autoklav är en form av tryckkokare som kan sterilisera kemikalier, plast, textilier, glas och metallprodukter. Autoklaver används ofta i biologiska laboratorier, sjukvård och tandvård samt livsmedelsdesinfektion. Autoklaven uppfanns 1879 av en fransk mikrobiolog vid namn Charles Chamberlain.

Klimatkammare

En klimatkammare är ett utrymme där temperatur, tryck och fuktighet kan justeras i syfte att kunna testa olika produkter och att använda olika processer.

Muffelugn

Muffelugn är en ugn där det uppvärmda materialet placeras i ett slutet rum med eldfast material. När förbränningsgasen måste avlägsnas från det bearbetade materialet används en muffelugn. Muffelugnen används för rostning av malm, destillering och sublimering av metaller, samt vissa keramiska processer etc.

Övrig utrustning

Det finns extremt många olika maskiner och apparater i labbet och vad som används skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken typ av forskning som utförs. I vissa fall när det gäller nya typer av forskning och experiment så finns det inte den utrustning som krävs. Då får man istället tillverkade det man behöver. Detta är en av anledningarna till att det är mycket dyrt att finansiera ny typ av forskning och framtagande av ny bioteknik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *