Skillnaden mellan energiberäkning och energideklaration

Vid tekniska samråd ska byggherren visa en energiberäkning som följer BBR (Boverkets Byggregler). Här ingår det vilka hus som behöver energiberäkning, hur stor energiförbrukning per kvadratmeter uppvärmningsarea (A-temp) det får vara och hur mycket husisoleringskrav (U-värdekrav) du behöver samt specifika krav för hus med direkt elvärme . Vid det tekniska samrådet kontrollerar bygglovsavdelningen om det finns en energiberäkning och två år senare verifieras energiberäkningen utifrån den då kända förbrukningen. Det är detta som sedan blir en energideklaration.

Energideklarationen är ett verktyg som hjälper dig att förstå hur du kan minska energiförbrukningen i en byggnad. Utlåtandet görs gemensamt av energiexperter och byggnadsägare.

Var ska jag börja?

För att komma igång med en energiberäkning av din byggnad är det bara att kontakta Energiberäkningar.se. De är experter inom energikällor och på verifierad energiberäkning. Du får hjälp med allt från energiberäkning till U-värdesberäkning. I deras kunddatabas finner vi både nöjda företag och privatpersoner som fått experthjälp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *