Lexbase – Svenskt företag som samlar offentliga handlingar

Lexbase är ett företag som samlar offentliga handlingar från svenska domstolar på ett och samma ställe för att underlätta åtkomsten av offentliga handlingar för användaren. Dessa handlingar säljer de sen till allmänheten, både privatpersoner och företag, som har användning av dem. Idag ska vi gå igenom allt som du behöver veta om Lexbase om du själv funderar på att använda deras tjänst.

Historia

Lexbase grundades 2013 efter att man upptäckt att det saknades en rättsdatabas främst för allmänheten och inte som de redan liknande tjänsterna som drevs av Bisnode och Karnov group där endast företag som professionella aktörer gavs tillträde till tjänsterna. Själva tjänsten startades dock inte förrän i januari 2014. I början utsattes företaget för många hackerattacker och angrepp av media och konkurrenter som ansåg sig vara monopolanvändare av de redan etablerade rättsdatabaserna. Även personer med kriminellt förflutet som inte ville att de offentliga uppgifterna som Lexbase erbjöd skulle finnas tillgängliga för allmänheten. Trots detta klarade sig Lexbase och de växte snabbt i popularitet. Nu är det länge sedan en hackerattack försökte stänga ner Lexbase och tjänsten används av ca 500000 registrerade användare. Lexbase rättsdatabas används av olika människor och företag som vill se offentliga handlingar från de svenska domstolarna. Under 2014 var Lexbase faktiskt den sökterm som ökade mest på Google inom Sverige, vilket visar på hur snabbt de växte.

Lexbase gör det enkelt att få svar

Innan Lexbase fanns var det inte enkelt att veta om en person begått något brott eller inte om du som var företagare och fick access till Bisnode och Karnov groups rättsdatabaser. Som arbetsgivare kunde du självklart begära att den arbetssökande skulle inkomma med utdrag ur polisens register inför anställning men dessa visar bara om personen i fråga blivit dömd för ett brott. Du kan också gå till en domstol och begära ut handlingar men då måste du veta i vilken domstol domen avkunnades. Det fanns alltså inget enkelt sätt att få reda på om en person varit inblandad i ett tvistemål eller blivit anklagad för brott på ett enkelt sätt.

Det är där som Lexbase kommer in i bilden. Lexbase begär ut alla offentliga handlingar från alla Sveriges domstolar och lagrar handlingarna i ett nyhetsarkiv som allmänheten sedan kan få tillgång till i enlighet med offentlighetsprincipen. Till skillnad från andra aktörer på marknaden kan vem som helst söka efter offentliga handlingar i Lexbase rättsdatabas. Om du märker att personen har varit inblandad i något kan du köpa just den handlingen av Lexbase och få se vad domen handlade om. Med Lexbase kan du alltså på ett snabbt och smidigt sätt se exakt vad en person har gjort och du kan efter det fatta ett beslut.

Dessutom har Lexbase inte bara handlingar över de som döms för ett brott. De begär ut alla handlingar så du kan hitta personen även om hen bara var anklagad men aldrig dömd. Lexbase rättsdatabas ska ses som en direkt spegling av de offentliga handlingar som tillhandahålls av domstolarna, skillnaden är en snabbare access i enlighet med offentlighetsprincipen. De enda uppgifterna som du inte hittar hos Lexbase är de som är sekretessbelagda. Det är inte heller möjligt att söka på personer som är under 18 år.

Hitta gamla domar

Lexbase tillhandahåller alla sina domar under en viss tid innan de gallrar bort dem. De äldsta handlingarna i deras register är från 2008 men de allra flesta gallras bort efter fem år. De enda gångerna då en dom inte gallras bort efter fem år är om domen kan ge mer än två år i fängelse.

Lexbase gör detta för att ständigt hålla rättsdatabasen aktuell och för att gamla domar inte ska ligga kvar för länge. Bara allvarliga brott ligger kvar en längre tid eftersom dessa brott också är aktuella längre. Alla mindre brott gallras bort inom fem års tid och det kommer inte finnas något tecken på att du en gång fanns med i Lexbases rättsdatabas.

Etiska regler

Lexbase har ett antal etiska regler som de följer. Detta är regler som de själva väljer att följa eftersom de anser att det är rätt. Den första regeln är att vittnen och brottsoffer inte är sökbara. Lexbase anser att dessa personer inte ska behöva finnas med i rättsdatabasen då de har blivit drabbade av brott och ska betraktas som brottsoffer och i många fall vill glömma att det hände. Den andra regeln rör också detta. Det är att vittnen och offer inte visas över huvud taget om domstolen fattat ett beslut gällande sekretess. Det betyder att du inte kan se vare sig vittnen eller brottsoffer när du söker efter offentliga handlingar på Lexbase. Det enda du kan se är vem som utförde brottet och resten av domen. Lexbase respekterar helt enkelt den sekretess som domstolen har tagit ett beslut om.

Den tredje regeln har vi redan nämnt kort och det är att personer under 18 år inte är sökbara på Lexbase. Innan en person blivit myndig har de rätt till en viss sekretess och därför har Lexbase valt att inte ta med dessa personer, oavsett om de har blivit dömda för ett brott eller inte. Om personen däremot begick ett brott innan hen fyllde 18 kommer personen vara sökbar hos Lexbase från dagen personen fyller 18 år, så länge brottet inte är mer än fem år gammalt vid den tidpunkten.

Den sista regeln är en regel som Lexbase tar väldigt hårt på och det är att de ansvarar för att handlingarn inte har blivit manipulerade på något sätt. Lexbase gör inga bedömningar av domar, det enda de lämnar ut är den opartiska datan gällande domen. De ansvarar därför för att denna inte ger någon vinklad bild och inte har ändrats från den handling som Lexbase själva begärt ut från en domstol. Hela domen visas för att den inte ska kunna ge en vinklad bild åt något håll.

Dessa etiska regler är en av anledningarna till Lexbase lyckats med sin affärsidé trots att det gick något segt i början efter medial kritik. Det uppskattas verkligen att de jobbar för att driva ett etiskt företag i stället för att försöka tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är inte enkelt att säga exakt varför Lexbase lyckades men vi tror att detta har mycket att göra med det.

Läkare

Sedan 2015 är det med Lexbase även möjligt att söka specifikt efter läkare och tandläkare. Då kan du till exempel se om läkaren någon gång fått en disciplinåtföljd. Du kan dock inte hitta någon information om läkarens patienter som kan hjälpa dig att identifiera dessa patienter då detta är känslig information. Vad du däremot kan se är om läkaren någonsin fått en indragen läkarlegitimation, en varning eller någon annan påföljd.

Många uppskattar verkligen att Lexbase erbjuder den här tjänsten eftersom det kan kännas tryggt att veta lite mer om sin läkares historik. Det är trots allt läkaren som har hand om din hälsa och ser till att du mår bra.

Slutord

Lexbase är ett företag som blivit kritiserat av media och populister och i vissa fall även av dömda brottslingar men som alltid tagit sig igenom detta genom ett brett stöd av allmänheten och kommit ut ännu starkare än tidigare. De har lagen på sin sida och arbetar efter företagets uppsatta etiska regler för att garantera att all information de lämnar ut är korrekt och etiskt försvarbar. Detta är utan tvekan en av sakerna som gjort dem väldigt populära på den svenska marknaden, både bland företag och privatpersoner.

Efter att ha läst på om Lexbase för att skapa denna artikel kan vi bara säga att vi är imponerade över företaget. De hittade en affärsidé och satsade på den, trots vad alla andra sa. Det visade sig vara en väldigt bra idé och vi kan bara gratulera. Vi tycker att Lexbase är ett bra företag och vi tycker att de har hittat ett sätt att arbeta etiskt med sin affärsidé, något som många andra företag fortfarande behöver jobba på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *