Vikten av Bas-P och Bas-U i arbetsmiljöarbetet

Byggbranschen är en farlig bransch. Varje år skadas eller dödas tusentals arbetstagare på jobbet. Det är därför som hälso- och säkerhetshantering är så viktigt. Och det är där Bas-P och Bas-U kommer in i bilden.

Bas-P står för byggarbetsmiljösamordnare för planering och utformning. Med andra ord samordnar Bas-P hälsa och säkerhet under de tidiga faserna av byggandet, innan den egentliga produktionsfasen inleds. Bas-U samordnar hälsa och säkerhet under produktionsfasen. Både Bas-P och Bas-U kan vara juridiska personer (t.ex. aktiebolag) eller fysiska personer. Vanligtvis har kunden ett avtal med ett visst företag, som i sin tur utser en fysisk kontaktperson för att utföra uppgifterna.

Bas-P:s ansvarsområden

Under planerings- och konstruktionsfasen av ett byggprojekt finns det många potentiella faror som måste beaktas. Det är där Bas-P kommer in i bilden. Bas-P ansvarar för att identifiera dessa faror och skapa en plan för att minska dem. Denna plan kommer att baseras på input från alla relevanta intressenter, inklusive kunden, arkitekter, ingenjörer och entreprenörer.

Bas-U:s ansvarsområden

När byggnationen börjar är det Bas-U som ska samordna hälsa och säkerhet på plats. Detta inkluderar att genomföra riskbedömningar, implementera säkerhetsåtgärder, övervaka efterlevnaden av säkerhetsföreskrifter, utreda olyckor med mera. I huvudsak är Bas-U ansvarig för att se till att alla på plats är säkra under hela byggprocessen.

Som ni ser spelar Bas-P och Bas-U viktiga roller i byggnadsarbetets hälso- och säkerhetshantering. Utan dem skulle byggarbetsplatserna vara mycket farligare platser. Så nästa gång du ser en skylt där det står ”Bas-P” eller ”Bas-U”, kom ihåg att det är viktiga personer som arbetar för att hålla dig säker! Du kan utbilda dig inom ämnet på Kravkompetens.