Skapa en modern arbetsplats med hjälp av ett proffs på lokalutformning

Bilden visar ett mötesrum på en hybrid arbetsplats och flexibla kontor. Få hjälp med förändringsprocesser och arbetsplatsanalys av ett proffs på arbetsplatsstrategier

Med en noggrant utförd arbetsplatsanalys och en välplanerad arbetsplatsstrategi kan din arbetsplats bli mer attraktiv. En modern arbetsplatsdesign handlar om att skapa en miljö som ökar de anställdas produktivitet, kreativitet samt trivsel.

Dagens kontorsdesign bör därför vara noggrant planerad med arbetstagarna i åtanke. Detta betyder att allt från öppna planlösningar till flexibla möbler och privata utrymmen bör planeras i detalj. Om du vill skapa en produktiv arbetsplats bör du tänka på dessa designfunktioner.

Skapa aktivitetsbaserade arbetsplatser och flexibla kontor för hybridarbete

När dessa teman behandlas väl ökar de möjligheterna att skapa aktivitetsbaserade arbetsplatser och arbetsmetoder som fungerar över tid. Det leder i sin tur till en ökad attraktionskraft för just din arbetsplats, men även för ditt företags varumärke.

Vad säger forskningen om aktivitetsbaserade och flexibla kontor

Även om forskningen ger en blandad bild av hur olika typer av kontor och arbetsrutiner påverkar arbetstagarnas hälsa och produktivitet, finns det vissa principer som kan hjälpa organisationer att skapa arbetsplatser som är både effektiva och attraktiva över tid.

När dessa teman hanteras väl ökar de möjligheterna att skapa aktivitetsbaserade arbetsplatser och arbetsmetoder som fungerar över tid och leder till ökad attraktionskraft och lättare utlösta beteenden.

Kontorsdesign som skapar ett välmående och produktivt företag

Kontorsdesignens inverkan på de anställdas hälsa och produktivitet är ett ämne som har undersökts av forskare under de senaste åren.

I ett antal studier har man undersökt hur olika typer av kontor och arbetsmetoder påverkar arbetstagarnas hälsa och produktivitet, och några gemensamma teman har framkommit.

  • För det första behöver de anställda en viss grad av kontroll över sin arbetsplats för att kunna vara produktiva.
  • För det andra behöver de anställda tillgång till dagsljus för att vara produktiva.
  • För det tredje kan väl utformade kontor leda till ökad attraktivitet och lättare skapa önskvärda beteenden på arbetsplatsen.

När dessa teman behandlas väl ökar de möjligheterna att skapa aktivitetsbaserade arbetsplatser som är både effektiva och attraktiva över tid. Vid större förändringar i en verksamhet, för hybridarbeten och flexibla kontor, ta gärna in ett proffs på förändringsledning.