Skapa säkra och infektionsfria miljöer

Behovet av och efterfrågan på infektionsfria och säkra miljöer har ökat avsevärt som en följd av en global pandemi och en växande trend inom CSR. Bakterier och virus sprids lätt via partiklar i luften och på ytor, trots regelbundna rengöringsrutiner. Detta kan orsaka infektioner och sjukdomar som påverkar både hälsa och arbete. Därför är kvaliteten på våra inomhusmiljöer avgörande för att begränsa smittspridning och minimera sjukdomar.

En unik lösning

UVCSafes unika UVC ljus teknik desinficerar luft, ytor och föremål med upp till 99,9 %, vilket skapar en hälsosam och säker miljö. Patogener som virus och bakterier inaktiveras och smittspridningen minskar kraftigt. UVCSafes teknologi bidrar till att skapa säkra och infektionsfria miljöer i en mängd olika miljöer, inklusive kontor, skolor, sjukhus, gym, hotell, restauranger, kollektivtrafik och mycket mer.

Hur UVCSafes UVC-ljus fungerar

UVCSafes uv ljus använder kortvågigt ultraviolett (UVC) ljus för att döda eller inaktivera mikroorganismer genom att förstöra nukleinsyror och störa deras DNA, vilket gör att de inte kan utföra vitala cellfunktioner. UVCSafes ljus avger UVC-ljus med brett spektrum vid en våglängd på 222 nm, vilket har visat sig vara mest effektivt för att inaktivera virus, bakterier, mögel och andra mikroorganismer.

UVCSafes uv teknik är enkel att använda – lampor kan placeras i vilket rum eller område som helst där det finns ett behov av desinfektion. Anordningarna börjar fungera omedelbart efter aktivering och ger ett kontinuerligt skydd mot patogener dygnet runt. De UV-C-strålar som UVCSafe-enheterna avger utgör ingen risk för människor eller djur när de används.