Deklaration för byggen

Byggvarudeklarationen (BVD) är ett dokument som ger möjlighet att göra ett urval av hållbara och miljövänliga byggprodukter inom ett företag. Den omfattande information som samlats in från alla säljarens databaser för byggproduktmanifest gör att du kan förstå riskerna i ditt företag och hur du kan undvika dem. Du kan registrera din deklaration elektroniskt via eBVD. Dess innehåll är godkänt av många branschaktörer.

Vad ska paketet för tillkännagivande av byggprodukter innehålla?

Det är nödvändigt att slutföra byggvarudeklarationen och det finns ingen rättslig grund för att innehållet ska kunna fyllas i. Byggbranschen uppmuntrar dock företag att skapa BVD: er för byggprodukter. Byggproduktdeklarationen innehåller en detaljerad beskrivning av produktinnehållet och miljöegenskaperna. För kemikalier måste du tillhandahålla ett säkerhetsdatablad. Byggprodukter recensioner Granskningen av byggprodukter är ett icke-farligt verktyg för produktutveckling och god påverkan på den byggda miljön genom att utvärdera och tillhandahålla information om ekologiskt klassificerade byggprodukter.

Miljöbedömning baseras på kriterier som bedömer ingrediensernas egenskaper och deras inverkan på produktens livscykel (miljöpåverkan vid produktion, användning och bortskaffande). Produktrecensioner kan ”rekommenderas”, ”accepteras” eller ”inaktiveras”. Registreringsinformation inkluderar säkerhetsdatablad (kemikaliehantering), specifikationer, innehållsdeklarationer och utsläppstestresultat (interiörprodukter). Du kan också infoga installationsinstruktioner och underhållsdokumentation, men dessa beaktas inte i provet.

Med den nya uppdateringen av EN15804 är det minsta utbudet av EPD A1-A3 C- och D-moduler, vilket innebär att i rena Sverige täcks alla stadier av produkttillverkning upp till fabriksporten (A1-A3). Miljöpåverkan av bortskaffande av produkter bör dock beaktas vid övergång till avfallshantering efter användning (C och D). Naturligtvis kanske det senare inte är säkert. Vi antar de vanligaste scenarierna baserat på tillgänglig teknik och praxis. För att underlätta för företag när det kommer till allt finns det säkerhetsrådgivare som kan allt om detta. De hjälper till med att se till att er transport följer det regelverk och uppfyller alla krav som ställs för transport av farligt gods.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *