Byggritningar förklarade: konstruktions- och bygglovsritningar

De flesta renoveringsprojekt kräver vanligtvis en uppsättning konstruktions- och bygglovsritningar. En av den vanligaste frågan vi får är: vad är skillnaden mellan de? Kan man bara använda bygglovsritningar?

Skillnaden mellan konstruktions- och bygglovsritningar

Det kanske inte verkar som om ritningarna är väldigt olika men de är faktiskt det. Så vad är skillnaderna mellan bygglovsritningar och konstruktionsritningar?

Bygglovsritningar

Enligt byggnadslagen krävs det ett bygglov för byggande eller rivning av en ny byggnad, byggtillägg eller väsentlig förändring av en befintlig byggnad eller struktur. Bygglovsgruppen hjälper till med bygglov och vägleder genom hela byggprocessen.

I huvudsak måste bygglovsritningen innehålla tillräckligt med information för att avgöra om det föreslagna arbetet kommer att följa alla lämpliga bestämmelser, främst rörande arbetssäkerhet. Det krävs vanligtvis en planritning, mekanisk ritning och VVS. Det är dock en minimal uppsättning ritningar, mindre detaljerad än konstruktionsritningar.

Bygglovsritningar innehåller dock vanligtvis inte de detaljer som hjälper konstruktionsfirman att beräkna budget och genomföra projektet, såsom material, ytbehandlingar och konstruktionsdetaljer. Till exempel kan ett golv beskrivas som kakelgolv, men det kommer inte att ge någon anvisning för den yrkesmässiga personen om vilken typ av kakel, storlek, finish, mönster eller layoutriktning.

Konstruktionsritningar

Fullständiga konstruktionsritningar och dokumentation tar längre tid att slutföra än tillståndsritningarna. De innehåller all information som ingår i bygglovsritningar tillsammans med fullständiga specifikationer, detaljerade höjder, golvlayouter, belysning och mycket mer.

Huvudsyftet med konstruktionsritningar är att ge en grafisk representation av vad som ska byggas. Detta gör det möjligt för byggfirman att inte bara uppskatta en kostnad för projektet utan också genomföra den.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *