Byggnadsställningar och säkerhet: så här bygger du säkert

Säkerhet är alltid högsta prioritet när du arbetar i höjder. Byggnadsställningar kan utgöra många risker, särskilt om de inte är ordentligt sammanställda eller om specifika säkerhetsprotokoll inte följs.

Företag som följer säkerhetsriktlinjerna ser till att förhindra olyckor och skador som kan ske under byggarbetet.

Hantverkarställning: vanliga risker

Några av de vanligaste ställningsriskerna inkluderar följande:

Ställningen kollapsar

En felaktigt byggd hantverkarställning kan kollapsa. Dessutom kan vårdslös hantering av tung utrustning eller material orsaka skador på rullställningen, överbelasta den eller på annat sätt leda till en kollaps.

Hantverkare faller från byggnadsställningen

Dålig konstruktion utan ordentliga skydd eller underlåtenhet att använda adekvat fallskyddsutrustning kan leda till fallskador. Vanligtvis behöver varje byggnadsställning som är över 10 m hög någon form av skydd mot fall.

Hantverkare slås av fallande föremål

Föremål som släppts från byggnadsställningar kan skada dem på nedre plattformar eller marken. Installation av barrikader kan förhindra skador från fallande föremål.

Elektrisk ström

Hos byggnadsställningar som byggs nära strömledningar riskerar arbetare att drabbas av elektriska stötar. Om avståndet mellan strömmen och metall- eller aluminiumställningen är mindre än tio meter måste strömmen stängas av.

Allmänna säkerhetstips för byggnadsställning

Med de vanligaste farorna i åtanke kan vi ta en titt på säkerhetsstandarder som anställda och chefer i allmänhet bör följa.

Känn lokala bestämmelser

För det första är det viktigt att känna till lokala regler och lagar. Varje land och kommun har sina egna lagar som reglerar ställningssäkerhet. Att känna till och följa dessa regler är nyckeln till att förhindra allvarliga skador när du arbetar på byggnadsställningar.

Observera potentiella faror

Konstant vaksamhet är avgörande när du arbetar på höjd och det är viktigt att inspektera området och utrustningen för potentiella faror.

Övervakning av en kompetent person

Varje gång du bygger, flyttar eller demonterar en byggnadsställning måste du ha en kompetent person närvarande för att övervaka processen.

Installera korrekta skydd

Skyddsskenor, barrikader och andra skydd kan förhindra fall eller skador från fallande föremål. Respektera belastningsgränserna

Du bör ta hänsyn till de typer av material och utrustning som kommer att finnas på konstruktionen. Att ta för mycket på en viss plattform kan få den att kollapsa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *