Ledarskapsutbildning: Den falska känslan av säkerhet enligt Jörg Bassek

Vi har länge vetat att ledarskap är en viktig faktor för social och personlig utveckling. Till exempel beskrev redan Konfucius, 500 år före Kristus, vikten av att skapa resultat genom andra som ledare. Vad är viktigt för ett gott ledarskap? Korrelationen mellan antalet genomförda ledarskapsutbildningar och gott ledarskap är svag. Kanske kan ledarskapsutbildning i viss mån, diametralt, skapa en falsk känsla av trygghet och organisationer är nöjda med att en tvådagars kurs för 40 chefer kommer att ha löst betydande arbetsmiljöproblem. Detta är uppenbarligen inte fallet.

Enligt Jörg Bassek måste ledare ständigt lära sig och utveckla sina färdigheter för att kunna vara effektiva i sina roller. I den här artikeln kommer vi att diskutera vikten av ledarskapsutbildning och varför den är inte alltid svaret på ledarskapsutveckling

En snabb lösning på komplicerade problem

Ledarskapsutbildningsprogram ses ofta som en snabb lösning på ledarskapsutveckling. Dessa program är dock inte alltid effektiva och kan ibland göra mer skada än nytta. För att ledarskapsutbildning ska vara effektiv är det viktigt att förstå programmets mål och vad det försöker åstadkomma. Dessutom bör ledarskapsutbildningen anpassas till organisationens och ledarnas specifika behov. Utan en tydlig förståelse för dessa saker kan ledarskapsutbildning ofta vara slöseri med tid och pengar.

Ledarskap är en komplex egenskap som påverkas av många faktorer, bland annat personlighet, intelligens och erfarenhet. Ledarskapsutbildning kan hjälpa individer att utveckla vissa av de färdigheter och kunskaper de behöver för att bli framgångsrika ledare, men den kan inte göra dem till ledare på egen hand.

Ledarskapsutveckling är en komplex process som kräver tid, ansträngning och engagemang från både individer och organisationer. Ledarskapsutbildning kan vara en värdefull del av denna process, men det är inte det enda som behövs. För att ledarskapsutvecklingen ska bli framgångsrik måste organisationerna ge ledarna möjlighet att lära sig och växa. Dessa möjligheter kan omfatta mentorprogram, coachning eller helt enkelt att ge ledarna mer ansvar.