Bli en bättre ledare på arbetsplatsen

Vill du delta i ledarskapsutbildningar för att bli bättre på din arbetsplats? CoreCode hjälper dig att genomföra olika utbildningar för att förbättra ditt ledarskap. De har tre nyckelord, nämligen humanism, nyfikenhet och handlingskraft. Humanism innebär att alla har fler möjligheter att agera än vad vi ibland tror. Om du tränar så att du kan dra nytta av dessa möjligheter kommer ditt välmående att öka. Nyfikenhet representerar deras nyfikenhet kring utvecklingen av sig själva och sina kunder. Sist men inte minst handlingskraften. De tror att handlingar baserade på ett aktivt och medvetet val kommer att leda till stor framgång.

UGL även känt som Utveckling av Grupp och Ledare är en kurs du kan gå på CoreCode för att förbättra ditt ledarskap. UGL är den mest populära ledarskapsutbildningen i Sverige. Du kommer att öva på problemlösning och beslutsfattande i en grupp där du inte känner någon annan, alltså ett perfekt tillfälle att lära dig. En av de svåraste sakerna är att du måste fatta ett beslut som passar allas kompetenser och förmågor för att kunna använda alla förmågor. Du utbildar dig också i kommunikation, feedback och konflikthantering på arbetsplatsen. Denna kurs är perfekt för dig att bli en bättre chef och ledare på just din arbetsplats. Utbildningen är på 5 dagar och den totala tiden blir 48 timmar. Eftersom du kan utöva ditt inflytande och ledarskap samtidigt kommer du att bli mycket snabbt utbildad och du kommer att ha alla verktygen med dig när du lämnar. Gruppstorleken är 8-12 personer och leds av en certifierad handledare. Alla handledare har deltagit i kurserna THE (The Human Element) och JGL (Jämställdhet Genus Ledarskap) så att du kan få den bästa utbildningen och erfarenheten.

Om du är en chef eller har någon form av ledarroll på din arbetsplats, bör du gå den här kursen eftersom du kommer att lära dig mycket om hur du blir en bättre ledare eller chef. Det finns en anledning till att just denna kurs är den obligatoriska ledarskapskursen i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *