Artiklar

 

Publicerad 2011-09-25

Vad är HTML5?

Html är ett textbaserat kodspråk avsett att ge struktur åt innehåll i ett användargränssnitt. Html används främst tillsammans med språket Cascading Style Sheets, förkortat CSS. Med HTML så strukturerar jag innehåll som rubriker, stycken, listor, bilder och multimedia i ett dokument för att sedan ge denna struktur en visuell presentation med CSS.

Html5 är en utveckling av den tidigare webbstandarden Html 4.01 och är tänkt att ge en rikare och enklare användarupplevelse samt införa ett standardiserat sätt att konsumera innehåll på webben oberoende av externa plug-ins och JavaScriptbaserade funktioner.Html 5 supporting browser

Stöd i moderna webbläsare

Fastän Html5 ännu inte är färdigutvecklad och standardiserad så kan vissa delar användas redan idag i visningsteknologier som Smartphones, moderna webbläsare och läsplattor.
Webbläsare som stöder Html5 redan idag

Vad är nytt i Html5?

Specifikationen för Html5 är både större och bredare än föregångaren Html 4.01 samt innehåller en mängd nya och spännande element.
Här är några av förändringarna:

Ny dokumentdeklaration

En dokumentdeklaration talar om för webbläsaren vilken språk den kommer finna på sidan och den nya dokumentdeklarationen är befriande enkel:
<!DOCTYPE html>

Jämför vi med förgångaren förstår vi varför:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Nya semantiska strukturella element

Nya semantiska strukturella elementen är avsedda att ge en förbättrad organisation av ett Html-dokument  som skiljer på layout, navigation och innehåll samt göra dokument mer tillgängliga för sökmotorer och hjälpmedel som skärmläsare. Här ser du några av dem.
<header>, <nav>, <article>, <section>, <aside>, <footer>

De nya elementen tillför en helt ny semantisk och beskrivande innebörd till innehållet. Samtidigt som de etablerar en relation och en rangordning mellan sidans olika innehållsdelar.

Plug-in fri multimedia

Med både <audio> och <video> elementet kan jag nu spela audio och video utan externa plug-in eller JavaScript.

Hur ser framtiden ut?

Då HTML5 är en standard under utveckling så lär dröja innan den är färdig och stöds helt och fullt i alla visningsteknologier. Men det senaste årets stora intresse för Html5 har öppnat för de nya och spännande möjligheter som Html5 medför och för första gången i webbens historia tycks vi vara på väg mot en enhetlig standard för att presentera innehåll på Internet.

Html5 är en milstolpe i webbens historia och kan komma att förändra språkets statiska roll av textbaserat kodspråk till att bli en plattform för webbprogrammering.

Html5 i Dreamweaver

Du kan redan nu börja använda Html5 i Dreamweaver. Den senaste versionen Dreamweaver CS 5.5 har stöd för många av de nya elementen samt även nya CSS3-egenskaper. Har du Dreamweaver CS3-CS5, kan du ladda ner en gratis uppdatering som ger dig tillgång till de nya funktionerna samt 2 färdiga layoutmallar med utförliga kommentarer.

Html5 Pack för Dreamweaver CS3 och CS4
Html5 Pack för Dreamweaver CS5

Resurser

Webbläsare som stöder Html 5 redan idag
IE-testcenter
Html5rocks.com
W3C.com

Flera artiklar

CSS 3

Html5

Creative Cloud

Design & layout

Bildhantering

Blandat